Blok matematyczno-informatyczny

Karty pracy przygotowane przez nauczycieli matematyki i informatyki na potrzeby zajęć:

Tajemniczy ciąg Fibonacciego – matematyka – gimnazjum

Obliczanie objętości brył o nieregularnych kszatałtach – matematyka – gimnazjum

Eksperyment -_matematyka