Blok chemiczny

Karty pracy przygotowane przez nauczycieli chemii na potrzeby zajęć:

Otrzymywanie tlenu z manganianu potasu – chemia – gimnazjum

Karty pracy – chemia

Jak zrobić mydło? – chemia